Mreža 4P: Mreža specijalizirano obučenih pomagačica koje pružaju podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi u BiH

Mreža 4P broji 55 obučenih, osnaženih pomagačica, prisutnih u lokalnim zajednicama širom BiH i na usluzi su ženama sa iskustvom nasilja i u riziku od nasilja.

Mogu im pomoći da na adekvatan način realiziraju svoja prava ili dođu do pouzdanih, korisnih i tačnih informacija o statusu određenog problema, te da se osjećaju podržano i dodatno osnaženo, piše na zvaničnoj web stranici Centra ženskih prava.

Za što brži i efikasniji pristup uslugama kreirana je interaktivna mapa koja se može pronaći na web stranici Centra ženskih prava. Pristup mapi je vrlo jednostavan i prilagođen, bez obzira da li koristite mobitel ili računar.

Mreža pomagaćica postoji na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Trenutno je u dvadeset četiri, dvadeset i pet lokalnih zajednica i to je u stvari mreža žena koje su se opredijelile da dobrovoljno, volonterski pružaju pomoć ženama žrtvama nasilja u kontaktu sa institucijama, odnosno  pomažu im da ostvare svoja prava pred institucijama u sistemu zaštite u Bosni i Hercegovini. Mi smo se na obuku pomagačica odlučile nakon što smo prije toga, na našu inicijativu je u federalni zakon uvedena osoba od povjerenja, kao način i novi mehanizam pružanja podrške žrtvama nasilja u porodici prije svega jer je ovaj institut uveden za početak u Zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Međutim, jedno je kad uvedete zakon, ali kad ne postoji neka infrastruktura koja bi sad podržala taj zakon, odlučili smo se da uradimo obuku. Prema zakonu, osoba od povjerenja može da bude bilo ko. Znači to može biti član porodice, može biti osoba koja radi u nekoj ustanovi socijalne zaštite ili nekoj drugoj, a može biti znači prjateljice ili neko drugi ili  drugo stručno lice i ovdje se spominju čak i nevladine organizacije, stručne. Pošto nema svako mjesto stručnu nevladinu organizaciju, nema svako mjesto ni Centar za socijalni rad negdje su žrtve nasilja u porodici izolovane od svojih porodica koje bi im mogle dati podršku ili nisu u dobrim odnosima odlučili smo da u lokalnim zajednicama obučimo pomagačice koje će biti spremne preuzeti ulogu osobe od povjerenja“, rekla je Duška Andrić – Ružičić iz Centra ženskih prava.

Pomagačice možete potražiti klikom na jednu od crvenih tačaka, ili pretragom naziva grada u dijelu „search“ (pretraži). To će vas odvesti na imena pomagačica koje su u tom mjestu i koje možete pozvati ili im poslati e-mail. (T. B.)