Komesar Gazić u nastupnoj posjeti Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona

Policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Admir Gazić je bio u nastupnoj posjeti Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, gdje ga je ugostila i primila Glavna tužiteljica Vesna Kaknjo.

U okviru ove posjete, Glavna tužiteljica Kaknjo je poželjela dobrodošlicu komesaru Gaziću, uz čestitke za imenovanje na poziciju policijskog komesara, te izrazila želje za uspješan mandat i postizanje dobrih profesionalnih rezultata. Takođe je istakla dosadašnju podršku Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, koja je u proteklom periodu obilježila dobru saradnju sa Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

U svom izlaganju, komesar Gazić se zahvalio na ukazanoj dobrodošlici i upućenim čestitkama, te iskazao uvjerenje da će buduća postupanja u okviru zakonskih ovlaštenja obje institucije, kao i međusobna saradnja, biti obilježeni dobrim i pozitivnim efektima, prvenstveno u kontekstu profesionalizacije i unapređenja zajedničkog postupanja na dokumentovanju svih krivičnih djela izvršenih na području Zeničko-dobojskog kantona, što će u konačnici, kako je pojasnio, prvenstveno doprinjeti stvaranju sigurnijeg ambijenta za život i rad svih građana Zeničko-dobojskog kantona i unaprijediti njihovu ličnu i imovinsku sigurnost. Takođe je ukazao na osnovne prioritete u narednom periodu u radu i djelovanju Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona kojom rukovodi, sa posebnim akcentom na profesionalizaciju i unapređenje funkcionisanja policijskih struktura Zeničko-dobojskog kantona. U tom smislu, kako je naglasio komesar Gazić, glavni cilj njegovog rukovođenja policijskim strukturama je da Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona bude primjer, snažne, savremene i dobro opremljene policijske agencije, koja će biti odlučna u borbi protiv svih vidova kriminala i korupcije i koja će svim građanima Zeničko-dobojskog kantona osigurati siguran ambijent za život i rad.

Kako je zaključeno na kraju sastanka, da bi se efikasno reagovalo na sve sigurnosne izazove, policija i tužilaštvo moraju biti u stalnoj koordinaciji i saradnji, uz redovno održavanje konsultacija i sastanaka, na kojim bi se konstruktivno razgovaralo o aktuelnim temama, prije svega o radu na predmetima privrednog kriminala i koruptivnih krivičnih djela, krivičnih djela ratnog zločina i drugih krivičnih djela a sa ciljem postizanja što veće efikasnosti i kvaliteta u radu ove dvije institucije.