Održana treća tematska sjednica Gradskog vijeća Zenica

Na danas održanoj trećoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća Zenica razmatrane su teme: zaštita od nasilja u porodici i nad ženama, te stanje u oblasti poljoprivrede s prijedlogom mjera za poboljšanje uslova za bavljenje poljoprivredom na području Grada Zenica, a nakon sveobuhvatne rasprave, u kojoj su učestvovali i brojni pozvani gosti, usvojen je i niz zaključka.

Podizanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti zaštite od nasilja u porodici i nad ženama, prevenciji ovog nasilja i njegovog rješavanja, bili su glavni ciljevi razmatranja ove teme na današnjem Gradskom vijeću Zenice, čiji je inicijator bila Emina Babić, vijećnica SDA. Vijeće je danas prihvatilo njene prijedloge zaključaka, među kojima je navela da je nužno promijeniti Krivični zakon i kaznenu politiku za počinioce nasilja u porodici i nad ženama, te da se utvrdi da Grad Zenica ima mogućnost smještaja maloljetnih lica, koji počine ovo krivično djelo iza 16 godina, zatim da se Grad Zenica obaveže da finansijski potpomaže nevladine organizacije, koje se bave prevencijom nasilja, ali i da godišnje organizuju okrugli sto o ovoj temi sa svim institucijama, koje se bave radom u ovoj oblasti.

Vezano za ovu tačku dnevnog reda usvojeni su i prijedlozi zaključaka gostiju Marine Mujkanović i Muamera Mehića.

Tražimo da se zajedno sa Prijedlogom Zakona za zaštitu od nasilja u porodici istovremeno razmatraju i Izmjene i dopune Krivičnog zakona, a u cilju adekvatnije zaštite žrtve nasilja, kao i pooštravanja kazni za počinitelja ovog nasilja“, rekla je Marina Mujkanović, članica Komisije za ravnopravnovranost spolova u Domu naroda Parlamenta FBiH, navodeći prijedloge zaključaka pomenute Komisije.

Muamer Mehić, direktor zeničkog Centra za socijalni rad tražio je da se prije svega ispoštuju zakonske obaveze finansiranja Sigurnih kuća, da se na kantonalnom nivou istraži mogućnost poboljšanja zaštite žrtava nasilja i da Grad Zenica dobije porodično savjetovalište, koje je jedan oblik prevencije nasilja u porodici.

Stanje u poljoprivredi na prostoru Grada Zenica, te unapređenje ove oblasti, takođe je bila tema sa većim brojem diskutanata i donešenih mjera. Inicijator je bio Šerif Patković, vijećnik SDA, koji je zajedno sa Odsjekom za poljoprivredu pri Gradskoj upravi, sudjelovao i u utvrđivanju predloženih, a potom i usvojenih mjera za poboljšanje uslova za bavljenje poljoprivredom na zeničkom području.

Među njima je: unaprjeđenje infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, učešće u planiranju raspodjele sredstava u uređenju zemljišta za agrar, stvaranje povoljnijih uslova za izgradnju postrojenja za preradu poljoprivrednih proizvoda, zatim donošenje Odluke o minimalnom urbanističkom redu u ruralnom području Grada Zenica, te strateško opredjeljenje Grada Zenica za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom.

Među usvojenim zaključcima Gradskog vijeća Zenica bio je i prijedlog samostalnog vijećnika, Ekrema Tuke, da resorna gradska služba pruži pomoć u osnivanju poljoprivredne zadruge, koja će se baviti otkupom poljoprivrednih proizvoda na ovom području. Prihvaćeni su i prijedlozi Vernesa Menzilovića, vijećnika Zeničke inicijative –Kasumović Fuad.

Predložio sam upošljavanje stručnog kadra, barem dva agronoma, koji će vršiti nadzor nad poljoprivrednim aktivnostima, te da budu na neki način savjetovni organ našim poljoprivrednicima za ostvarivanje što boljih prinosa“, kaže Vernes Menzilović, vijećnik Zeničke inicijative –Kasumović Fuad. (V. J.)