Nabavljeno sanitetsko vozilo za potrebe Službe hitne medicinske pomoći Zenica

FOTO: dzz.ba

Javna ustanova “Dom zdravlja” Zenica izvršila je nabavku sanitetskog vozila za potrebe Službe hitne medicinske pomoći. Nabavljeno sanitetsko vozilo veoma je kvalitetno i ima na raspolaganju savremenu opremu namijenjenu za potrebe hitnih medicinskih intervencija. 

Nabavljeno sanitetsko vozilo je veoma kvalitetno i ima na raspolaganju savremenu opremu namijenjenu za potrebe hitnih medicinskih intervencija. U toku je postupak za nabavku još jednog identičnog sanitetskog vozila za potrebe ove službe.

Javna ustanova “Dom zdravlja” Zenica intenzivno radi na unapređenju sistema rada u Službi hitne medicinske pomoći, što uključuje izgradnju i novog zdravstvenog objekta kojeg realizuje grad Zenica.