Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

Grad Zenica, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, na osnovu člana 124. Zakon o vodama (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”  broj 70/06) i Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (“Službene novine Federacije BiH”  broj 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22 )  daje sljedeće:

OBAVJEŠTENJE o podnesenom zahtjevu za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

U skladu sa članom 21. stav (3) i članom 22. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, obavještava se mjesna zajednica Puhovac, susjedne mjesne zajednice i sva ostala zainteresirana javnost da je Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica” d.o.o Zenica, u ime Grada Zenica, podnijelo zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za rekonstrukciju vodovoda Skenderovići, na području mjesne zajednice Puhovac.

– ime/naziv, adresu podnosioca zahtjeva za izdavanje PVS: Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica” d.o.o. Zenica podnijelo zahtjev u ime Grada Zenica.

– opis aktivnosti koja je predmet zahtjeva: rekonstrukcija vodovoda podrazumijeva izgradnju sabirne kaptaže, dovodnog cjevovoda do postojećeg rezervoara i ostale građevine na cjevovodu ( zasunsko okno, razdjelno okno, ispustna građevina).

– osnovne podatke o lokaciji na kojoj će se odvijati aktivnost za koje se traži izdavanje prethodne vodne: područje mjesne zajednice Puhovac.

– način učešća javnosti: pisano izjašnjavanje u roku od 7 dana od objave ovog obavještenja.

– naziv organa kojem se dostavljaju pisana izjašnjenja: Grad Zenica, Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice, Trg Bosne i Hercegovine 6,  72000 Zenica, ili e-mail adresa lejla.grahic@zenica.ba.

– podaci o međuentitetskom uticaju u slučaju kada za to postoje pouzdane pretpostavke: nema pretpostavki o međuentitetskim aktivnostima.

Sve zainteresirane strane, vezano za predmetne aktivnosti, mogu svoja pisana izjašnjenja dostaviti Službi za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice u roku od 7 dana od dana objave ovog obavještenja.

zenica.ba