U toku je Javni poziv za zapošljavanje djece šehida/poginulih branilaca u ZDK

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja Vlade Zeničko-dobojskog kantona realizuje Projekat sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2023.

U toku je Javni poziv do utroška sredstava u vrijednosti od 200.000 KM.

Ciljna grupa u ovom projektu su djeca šehida odnosno poginulih boraca sa završenom VSS, SSS i NK, koji su prijavljeni na evidenciji za zapošljavanje dan prije zaključivanja ugovora sa poslodavcem. Pravo da učestvuju u Projektu imaju pravni subjekti koji imaju registrovanu privrednu djelatnost na području FBiH, a koji redovno izmiruju svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci koji imaju zaključen sporazum sa Poreznom upravom o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda”, kazao nam je Adnan Sirovica, ministar za boračka pitanja u Vladi ZDK.

Adnan Sirovica

Projektom je za osobe iz ciljne skupine kojima se sufinansira zapošljavanje bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, određeno  sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i dijela neto plate u minimalnom iznosu od 700 KM mjesečno, po osobi za SSS i niže stručne spreme, te 900 KM poticajnih sredstava mjesečno po osobi licima sa VSS u trajanju do 12 mjeseci, kao i nezaposlenim osobama iz ciljne skupine  sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja bez obzira na vrstu djelatnosti/društvo.

Bitno je spomenuti, ističe Sirovica, da ukoliko korisnik u okviru pokrenute djelatnosti/društva, osim sebe zaposli i neku drugu osobu prijavljenu na evidenciju Službe za zapošljavanje ZDK iz ciljne skupine, mjesečno će mu se refundirati sredstva dijela neto plate u minimalnom iznosu od 700 KM mjesečno po osobi za SSS i niže stručne spreme, te 900 KM mjesečno po osobi sa VSS u trajanju do šest mjeseci.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 200.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Vlada ZDK putem Ministarstva za boračka pitanja, a preostalih 100.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje. Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava. (M. H.)