Za samo tri mjeseca zeničkom Centru ženskih prava se javilo 195 žena koje su doživjele nasilje u porodici

FOTO: Zenicainfo.ba

Gender Centar Federacije BiH u saradnji sa UN Women uredom u BiH u sklopu projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučejevima nasilja u porodici“ danas je u Zenici nastavio svoje aktivnosti podrške kantonalnim tijelima koji rade na preveniranju nasilja u porodici.

Iako je današnji sastanak bio namijenjen aktivnostima podrške kantonalnom koordinacionom tijelu i lokalnim multisektorskim timovima koji učestvuju u izradi kantonalnog programa mjera u skladu sa Strategijom za prevenciju borbe protiv nasilja u porodici, nije bilo interesa aktera koji učestvuju u njenoj izradi, osim samo jednog predstavnika iz resornog ministarstva. A podaci s terena su poražavajući, broj zabilježenih slučajeva nasilja u porodici je zabrinjavajući.

Od početka godine gotovo 2.300 usluga je pruženo za 770 žena koje su nam se obratile za pomoć. Zanimljiv je podatak da nam se od maja do augusta obratilo 195 žena koje su doživjele nasilje, a stravično ubistvo u Gradačcu izazvalo još veći broj obraćanja žena, kojih se 95 obratilo nama od početka do kraja augusta, a koje se boje za svoj život, boje se da ne dođu u istu situaciju kao tada tragično stradala Nizama“, naglasila je Selma Badžić iz Centra ženskih prava Zenica.

Selma Badžić

Nevladin sektor ocjenjuje da zakonski okvir treba mijenjati i podrediti ga više zaštiti žrtava nasilja, ali i većih sankcija za počinitelje. Gender centar Vlade FBiH upravo i realizira projekte s ciljem pomoći kantonima da svoje strategije usklade i sa preporukama koje su date u ovom projektu jačanja institucionalnih mehanizama za prevenciju nasilja u porodici.

Ono što je naš cilj je da budemo podrška u uspostavi i izradi samog dokumenta na način da se u tom programu mjera nađu mjere koje su adekvatne za područje određenog kantona. U ZDK postoji formirano kantonalno koordinaciono tijelo zaduženo za program mjera. I ove godine treba se uraditi program mjera za naredne dvije godine koje bi trebale sadržavati sve elemente odnosno aktivnosti za prevenciju nasilja, odnosno usluga pristupa žrtvama“, ističe Fatima Bećirović iz Gender centra Vlade FBiH.

Fatima Bećirović

Zaključeno je, iako postoji jako mnogo propusta na terenu, te da neki od stručnjaka nisu adekvatno odgovorili problemu, da se više treba govoriti o individualnoj odgovornosti, ali da je jako mnogo projekata urađeno u BiH na temu nasilja u porodici. Konačan rezultat je, kako je istaknuto, veća koordinacija te da smo postali otvoreniji u diskusiji i rješavanju ovih problema na nivou naše države.

Na kraju, odgovornost je na nama svima i građanima, i medijima, ali i institucijama da prijavimo nasilje i adekvatno reagujemo shvativši svaki eventualni slučaj nasilja ozbiljno, jer u našoj državi postoje zakonski mehanizmi koji štite naša prava. (M. H.)