Ovo su namirnice na koje su ograničene marže

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kao mjeru neposredne kontrole cijena na području Federacije Bosne i Hercegovine propisala je utvrđivanje maksimalne visine marži u trgovini (kalkulativne cijene) za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

Mjere neposredne kontrole cijena odnose se na proizvode u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada i opštine propisane odredbama Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale životne namirnice i druge proizvode koje prodaju svi učesnici u lancu snabdijevanja, odnosno privredna društva i druga pravna i fizička lica koja proizvode i obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo.

Pravna i fizička lica obavezna su utvrditi i primjenjivati marže tako da iste u veleprodaji i maloprodaji ne prelaze maksimalnu visinu marži u procentualnom iznosu na nabavnu cijenu“,navodi se u odluci.

Obaveza utvrđivanja i primjenjivanja marže odnosi se na sljedeće proizvode:

Red.br

Naziv proizvoda

Jedinica mjere

Veleprodajna marža %

Maloprodajna marža %

1.

Pšenično brašno tip 550

kg

5

7

2.

Sve vrste hljeba od pšeničnog brašna (cijeli ili narezani)

kg

5

7

3.

Mlijeko kravlje, pasterizirano, homogenizirano i sterilno

litar

3

6

4.

Jestivo ulje suncokretovo

litar

5

6

5.

Šećer kristal, bijeli

kg

4

8

6.

Svježa konzumna jaja

kom

5

6

7.

Sve vrste svježeg mesa

kg

5

6

8.

Deterdžent za veš u prahu

kg

8

12

9.

Deterdžent za suđe tečni

litar

8

12

Cilj ove mjere je zaštititi životni standard stanovništva, posebno u kontekstu aktuelnih inflatornih utjecaja koji u kontinuitetu smanjuju kupovnu moć stanovništva.

Profesor Ekonomskog fakulteta Univeziteta u Sarajevu Aziz Šunje smatra da je ograničenje marže u trgovinama na osnovne namirnice dobra mjera.

Inflacija utiče na pad životnog standarda, a time i na manju tražnju koja će uticati na smanjenje cijena. Logika tržišta“, naveo je Šunje za Fenu.

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužene su federalna, kantonalna, gradska i opštinska tržišna inspekcija.

Akta.ba