U 2023. godini za naknade za porodilje u kantonalnom budžetu planirano oko 46 miliona maraka

zdk.ba

U 2023. godini ukupno je planirano 45.900.000,00 KM za porodilje na području Zeničko – dobojskog kantona od čega 24 miliona za zaposlene i 21.900.000 za nezaposlene porodilje koje na mjesečnom nivou ostvaruju pravo na naknadu u visini od 1.000,00 KM, a u slučaju da se rode blizanci ili trojke taj iznos se uvećava za 20 posto po djetetu.

U julu je pravo na naknadu ostvarilo 2895 porodilja za šta je iz kantonalnog budžeta izdvojeno 3.693.856 KM.

“Do izjednačenja u visini naknada je došlo s ciljem da se obezbijede jednaki uslovi za pravilan i zdrav razvoj svakog djeteta u našem kantonu. Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom je donesen u septembru prošle godine, a Vlada ZDK je u budžetu za ovu godinu planirala sredstva da bi se to pravo i provelo u praksi. U poređenju sa drugim kantonima, Zeničko dobojski kanton je u vrhu u visini isplata ovih naknada u iznosu od 1000 KM kako za zaposlene tako i za nezaposlene, s tim što za žene koje su u radnom odnosu kanton uplaćuje i doprinose koji su obavezni umjesto poslodavca tako da su ti iznosi još i veći”, kazala je Dijana Dedić, sekretar Ministarstva za rad i socijalnu politiku ZDK.

S obzirom da je negativan prirodan priraštaj prisutan i u našem kantonu ovakav Zakon bi to trebao barem malo ublažiti, mišljenja je naša sagovornica. “Svakako je jedna od ključnih mjera za upućivanje poruke mladim ljudima odnosno bračnim parovima da ostanu ovdje u našoj zemlji. Smatramo da je ova mjera oko uvođenja naknade porodiljama jako bitan faktor i u poređenju sa prošlim godinama došlo je do povećanja broja naknada što znači da je i više djece”, pojašnjava Dedić. Kako bi buduće majke ostvarile pravo na ovu naknadu prva adresa na koju se trebaju obratiti jesu nadležni Centri za socijalni rad gdje će dobiti sve potrebne informacije za ostvarivanje ovog prava.  (B.D.)