Hitna pomoć Zenica u novim prostorijama i istim kapacitetom rada

Zbog realizacije projekta na izgradnji nove zgrade Hitne pomoći u Zenici, ova Služba odnedavno je započela sa radom u novom objektu i lokaciji, koji se nalazi u ulici Zije Dizdarevića br. 10 u Blatuši.

Služba hitne medicinske pomoći Zenica obavljat će rad u istom kapacitetu u navedenom privremenom objektu do završetka izgradnje nove zgrade, a kako su saopćili iz ove Službe rad je organiziran u prostoru površine od 155 m2, koji sadrži sve uslove propisane za rad službe hitne medicinske pomoći, u skladu sa odredbama pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći.

Kako je ranije najavljeno, izgradnja nove zgrade hitne pomoći predstavlja jedan od najvažnijih projekata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u posljednjih 50 godina na području grada Zenice, a kojeg provodi Gradska uprava Zenica.

“Ugovor sa najpovoljnijim izvođačem radova  je potpisan, 21. se izvođač uvodi u posao i tada kreću radovi na izgradnji nove zgrade Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima. Rok za izgradnju je dvije godine. Ono što ću zamoliti naše građanstvo je da se malo strpe do okončanja radova, jer nakon toga ćemo imati zgradu koja će biti reprezentativna”, kazala je Sumea Mujkanović, pomoćnica gradonačelnika za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvenu djelatnost Grada Zenica

Sumea Mujkanović

Mujkanović naglašava da će realizacija ovog projekta uveliko doprinijeti boljim uslovima rada medicinskog kadra, ali i pružanja zdravstevene zaštite građanima na području Zenice. “Prije svega mislimo na laboratoriju, svi znamo gdje se poslovi laboratorijske dijagnostike obavalju trenutno i kakvi su uslovi. U ovom slučaju, laboratorija će biti u novoj zgradi ”, podsjeća Mujkanović, kazavši da će pored boljih uslova rada nova zgrada poslužiti i za nove usluge pored navedenih.

Služba hitne medicinske pomoći u alternativnom prostoru koji trenutno koristi u Blatuši ima na raspolaganju ordinacije, intervenciju, prostor za praćenje pacijenta, za reanimaciju, dispičerski centar i druge potrebne prostorije u kojima će vršiti rad sve do okončanja projekta izgradnje nove zgrade Hitne pomoći. Broj na koji pacijenti mogu i dalje zatražiti hitnu pomoć je 124. (M.H.)