Sjednica Gradskog vijeća, usvojen Program organizovanja sezone grijanja 2023./2024.

Odmah nakon početka sjednice Gradski vijećnici tražili su pauzu u trajanju od sat vremena kako bi prisustvovali obilježavanju 27. Jula – Danu ustanka Naroda BiH koja je održana na Smetovima. Nakon pauze, uz dopunu vijećnici su raspravljali o deset tačaka dnevnog reda. 

Vijećnici Gradskog vijeća Zenica na današnjem zasjedanju prihvatili su inicijativu Malika Ejubovića da se Prijedlog oduke o usvajanju kataloga potencijalnih projekata javno privatnog partnerstva s prijedlozima razmatra u formi Nacrta, a ne prijedloga kako bi se provela javna rasprava da se delegiraju konstruktivne ideje za cijeli grad. Na prijedlog predlagača odnosno gradonačelnika usvojenom odlukom ovaj nacrt je upućen u javnu raspravu u trajanju od 45 dana. Jedini koji je glasao protiv ovog prijedloga bio je Amel Šišić, vijećnik SDP-a. Kako navodi, razlog glasanja protiv su apoteke “Zdravlje” Zenica. “Smatram da je to legalizacija sistematskog kriminala koji se radio sigurno 20 godina unazad. Smatram da policijski organi trebaju istražiti taj sistematski kriminal I kako je nastao taj dug. To je jedini razlog zbog kojeg nisam glasao za ovu odluku”, kazao je Amel Šišić, vijećnik SDP-a Zenica.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili i inicijativa o pripremi odluke o zabrani ulaska teretnih i motornih vozila u gradsku zonu, a podržani su i Prijedlog Odluke o naknadama za korištenje podataka i pružanje usluga iz oblasti katastra komunalnih uređaja Grada Zenica, Informacija o opremljenosti službi zaštite i spašavanja na području Grada Zenica te Program organizovanja sezone grijanja 2023./2024. godine uz Odluku o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenica u sezoni grijanja 2023./2024. godine. (B.D.)