Mnoge pogodnosti predviđene usvojenim novim Zakonom o civilnim žrtvama rata u FBiH

Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio je Zakon o civilnim žrtvama rata. Iz Ministarstva rada i socijalne politike FBiH navode da  Zakon predviđa mnoga poboljšanja u odnosu na ranije zakonsko rješenje.U pripremu ovog Zakona uloženo je mnogo truda, ističu, te da je ovo svojesvrsna pobjeda nakon skoro tri decenije borbe.

Zakon o civilnim žrtvama rata predviđa mnoga poboljšanja, a među najznačajnijim je svakako to da su u Zakon uvedene prvi put kao kategorije civilnih žrtava rata, žrtve  silovanja i seksualnog zlostavljanja, te djeca rođena iz ovog zločina.

“Najvažnije je istaknuti da korisnici nemaju brigu o izdavanju novih rješenja, jer neće biti podvrgavani bilo kakvim vrstama revizije i dokazivanju statusa i vještačenjima, nego će se postojeća rješenja napraviti u skladu sa novim odredbama Zakona. Neka od rješenja će biti popravljena u novčanom smislu, a poboljšat će se i uvjeti za korištenje prava obiteljima koje je po starom zakonu kačio imovinski cenzus, to se po novom Zakonu ukida”, naglašava Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra za zaštitu osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata pri Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH.

Dobrica Jonjić

U Resornom ministarstvu ističu da je žrtvama seksualnog nasilja i silovanja, te osobama koje su stradalnici zaostalog ratnog materijala ostavljena mogućnost izbora povoljnijeg prava u kontekstu izbora između lične invalidnine i mjesečnih ličnih primanja. Tu je i smanjenje dobne granice za udovice i udovce kod nasljeđivanja penzije sa 65 na 55 za žene i 60 godina za muškarce. Također iz ovog Ministarstva navode da Zakon predviđa mnoga poboljšanja u odnosu na ranije zakonsko rješenje, a između ostalog, istaknuto je da se ukida zabrana korištenja ostvarenog prava ukoliko korisnik prava napusti BiH duže od tri mjeseca, što je raniji zakon predviđao.

Treba spomenuti i to da posebne kategorije civilnih žrtava rata po ovom zakonu ostvaruju pravo na naknadu u rangu osoba sa invaliditetom prve kategorije.

Jonjić ističe da će Ministarstvo odmah izdati instrukcije nižim nivoima vlasti-centrima za socijalni rad i kantonima da počnu donositi rješenja svim korisnicima prava po novom Zakonu.

Kantonalni zakoni, te podzakonski akti iz ove oblasti će se morati uskladiti sa ovim Zakonom, najkasnije do šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu, a primjena Zakona o civilnim žrtvama rata počet će od 1. januara 2024. godine. (M.H.)