Broj upisanih prvačića u ZDK približan prošlogodišnjem, za Zenicu podaci alarmantni

FOTO: google.com

Okončan je upis u osnovne škole na području ZDK. Prema podacima Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, u ovome kantonu su ove godine imali stopostotni odziv u program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, koji je obavezan za upis u prvi razred osnovne škole. Iako je broj približan prošlogodišnjem, ipak, podaci za neke gradove su zabrinjavajući.

Bernadeta Galijašević, pomoćnica ministrice u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK ističe da je u Zeničko-dobojskom kantonu, izuzev u općinama Žepče i Usora, upisano 2.998 učenika, kojih je u prošloj godini bilo 3.312 sa učenicima iz pomenutih općina.

Do početka školske godine, očekujemo da će broj biti približno isti, jer uvijek imamo priliv određenog broja učenika do samog početka školske godine”, kaže Galijašević.

Bernadeta Galijašević

Iako je broj upisanih prvačića u poređenju sa proteklom školskom godinom približno isti, ipak, podaci za neke gradove su zabrinjavajući. Pored općina sa manjim brojem stanovnika, alarmantni su podaci za grad Zenicu, gdje je u školsku 2023./2024. godinu upisan 61 učenik manje u odnosu na prethodnu školsku godinu, kada je broj upisanih učenika bio 1.058. Zabrinuti su ovim podatkom i u resornom ministarstvu.

Na osnovu statističkih podataka koji su objavljeni javno u medijima, možemo vidjeti da je prirodni priraštaj u mnogim lokalnim sredinama godinama negativan i to govori i u prilog upisu, jer kako djeca stižu u prvi razred tako se nama taj negativni priraštaj prikazuje i na upisima u prve razrede”, naglašava Galijašević.

Pozitivan trend i porast broja upisanih prvačića bilježe općine Maglaj, Tešanj i Grad Zavidovići.

Početak školske godine je 1. septembar, odnosno prvi radni dan u mjesecu septembru, a iz resornog ministarstva učenicima i nastavnicima žele kvalitetne dane odmora u vrijeme raspusta. (M. H.)