Finansiranje udruženja osoba s invaliditetom: 484.741 KM za 14 udruženja

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je ugovore sa predstavnicima trinaest udruženja koja predstavljaju osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH. Za tu namjenu planirano je 500.000 KM i to za četrnaest udruženja, a odobreno je ukupno 484.741,38 KM.

Savez invalida rada, saopćeno je iz Federalng ministarstva rada i socijalne politike, nije dostavio kompletnu dokumentaciju, te stoga danas nisu pristupili potpisivanju ugovora.

Sredstva se dodjeljuju nakon provedenog javnog poziva, a podrazumijevaju redovni godišnji transfer iz budžeta Federacije za organizacije koje zastupaju interese osoba sa invaliditetom i to po različitim osnovima invaliditeta.

Danas smo potpisali ugovore s predstavnicima reprezentativnih udruženja koja zastupaju interese osoba sa invaliditetom u Federaciji. Ova udruženja već kontinuirano imaju podršku Ministarstva za njihov godišnji rad koja se realizuje putem javnog poziva“, izjavio je Delić

Sljedeće godine, najavio je počinje implementacija Zakona o reprezentativnim udruženjima što će možda biti prilika da se u redovno godišnje budžetiranje uvrste i druga udruženja, ukoliko shodno kriterijima novog zakona budu ispunjavali uslove kao reprezentativni predstavnici osoba i djece s određenom vrstom invaliditeta.

Udruženja kojima su današnjim potpisivanjem ugovora odobrena sredstva za godišnje finansiranje rada su: Savez distrofičara FBiH, Savez udruženja oboljelih od poliomyelitisa, povrede mozga i kičmene moždine FBiH, Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH, Udruženje oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog colitisa FBiH, Savez slijepih FBiH,Udruženje Žena – žrtva rata” Sarajevo, Unija udruženja civilnih žrtava rata FBiH, Udruženje Život sa Down sindromom FBiH,  Savez udruženja gluhih i nagluhih FBiH, Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama – SUMERO, Savez udruženja oboljelih od Multiple Skleroze FBiH i Savez slijepih Herceg Bosne FBiH. (Akta.ba)