Zenica-Javni poziv za izbor članova Savjetodavnog odbora građana

Gradonačelnik Grada Zenica objavio je javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Grada Zenica.

Kandidati za članove Savjetodavnog odbora građana mogu predložiti organizacije civilnog društva,javna preduzeća,javne institucije,privatni poslovni subjekti,profesionalna udruženja,kao i građani-aktivisti svih starosnih skupina.

Savjetodavni odbor će se sastojati od 6 do 10 članova,uključujući predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg,pri čemu zainteresovane lokalne organizacije mogu predložiti kandidate koji će ispuniti polovinu raspoloživih mjesta,dok će drugu preostalu polovinu ispuniti građani koji predstavljaju lokalnu zajednicu bez organizacione pripadnosti.

Članovi Savjetodavnog odbora moraju biti punoljetna lica,moraju imati prebivalište na području Grada Zenica i moraju biti neutralna,da nisu državni službenici na bilo kojem nivou vlasti, da nisu zaposleni u gradskoj upravi i da nisu članovi organa političke stranke.

U postupku imenovanja članova Savjetodavnog odbora građana,vodit će se računa o ravnopravnoj zastupljenosti osoba oba spola.     (Š.B.)