Za obnovu Kantonalne bolnice Zenica izdvojeno više od dva miliona KM

Vlada ZDK usvojila je program utroška sredstava na poziciji “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti za zdravstvo” od čega je za Kantonalnu bolnicu Zenica planirano više od dva milijuna KM. 702.000 KM je planirano za građevinske radove na rekonstrukciji i dogradnji Koronarne jedinice Odjela interne medicine, izjavila je ministrica zdravstva Tanja Radoš-Kosić.

Navedena sredstva su planirana za nabavku medicinske opreme u iznosu od 924.246 KM i to nabavku medicinskih aparata kao što je anesteziološki, operacijski stol, ultrazvučni aparat, aspirator za kirurške sale te nabavka medicinskog namještaja. Nabavkom nove i suvremenije opreme doprinosi se većem kvalitetu zdravstvene zaštite, smanjenju liste čekanja, povećanju broja usluga koje se pružaju pacijentima te većoj zaštiti pacijenata, ali i zdravstvenih radnika prilikom izvođenja određenih zahvata”, kazala je Radoš-Kosić.

Planirana su sredstva za građevinske radove u iznosu od 1.140.670 KM, od čega su sredstva u visini od 702.000 KM planirana za građevinske radove na rekonstrukciji i dogradnji Koronarne jedinice Odjela interne medicine.

Ovo će omogućiti bolju skrb akutnih srčanih bolesnika kojima je potreban stalan nadzor tako što će se osigurati suvremen, siguran i učinkovit prostor. Srčane bolesti su čest uzrok smrti i pogađaju pacijente svih dobnih skupina, a naša dužnost je osigurati da imamo dovoljno resursa kako bi odgovorili na ovaj izazov”, dodala je Radoš-Kosić.

Na ranije održanoj 14. sjednici, Vlada ZDK programom je predvidjela financiranje plaća specijalizanata i subspecijalizanata JU Kantonalne bolnice Zenica u 2023. godini u iznosu od tri milijuna KM, odnosno 250.000 KM na mjesečnom nivou, dok će ostali troškovi biti financirani iz vlastitih sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica.

Ovaj iznos će biti dostatan za bruto plaće oko 70 specijalizanata i subspecijalizanata. Jednak iznos je planiran i za 2024. godinu i nadam se da će podrška ući u praksu i za naredne godine”, rekla je ministrica Radoš-Kosić.