Kako do poboljšanja u ostvarivanju prava na ortopedska pomagala?

U cilju unapređenja prava po osnovu Odluke o medicinskim i ortopedskim pomagalima Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, te utvrđivanja liste prioriteta za reevaluaciju ove Odluke, danas je u Zenici priređen radni sastanak članica Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom ZDK.

Posljednja Odluka na snazi je od ljeta prošle godine i današnja panel diskusija trebala bi rezultirati definisanjem liste prioriteta, odnosno optimalnih rješenja koja će se moći provesti“, ukazao je Harun Aliefendić, predsjednik Upravnog odbora Koalicije.

Saradnja sa Zavodom zdravstvenog osiguranja na veoma visokom nivou, a sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice kvalitetna, ali želimo dodatno da nas ovo Ministarstvo prepozna kao organizaciju od posebnog interesa“, dodao je Aliefendić.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona djeluje već šestu godinu, a okuplja 16 udruženja i organizacija koje brinu o licima različitog oblika invaliditeta, paraplegičari, dijabetičari, slijepe i slabovidne osobe, gluhe i nagluhe kao i osobe koje imaju probleme sa lokomotornim sistemom.

Želimo doći do rješenja koja su važeća za duži period, a sa druge strane neophodno je uvažavati i finansijske mogućnosti i ograničenja budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja“, ukazuje Aliefendić. (Š. B.)