Namjerno uništavanje saobraćajnih znakova je krivično djelo

FOTO: Zenicainfo.ba

Saobraćajni znakovi su znakovi postavljeni na ulici koji upozoravaju učesnike u saobraćaju kako se treba sigurno ponašati, odnosno koja pravila važe na određenoj dionici javne ulice.

Oni stavljaju do znanja ograničenje, zabrane i obaveze koje se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obaveštenja za sigurno i bezbjedno odvijanje saobraćaja.

Saobraćajni znakovi se, nažalost i u Zenici, namjerno uništavaju od strane nesavjesnih pojedinaca i učesnika u saobraćaju koji često bježe sa lica mjesta pokušavajući na taj način izbjeći krivicu i odgovornost za počinjeno djelo. U toj namjeri ih uspješno spriječavaju, pronalaze i privode policijski službenici MUPa ZDK.

Policijski službenici Uprave policije MUP ZDK prilikom svog redovnog patroliranja na pozorno patrolnim sektorima imaju između ostalog obavezu uočavanje oštećenja ili nedostatka na putnoj infrastrukturi odnosno saobraćajnih znakova. U posljednje vrijeme učestala je pojava da policijski službenici evidentiraju takve pojave. Nakon toga oni hitno sačinjavaju službene zabilješke koje se dostavljaju nadležnim gradskim ili kantonalnim službama ili federalnim službama ako je u pitanju autoput koji prolazi kroz područje našeg kantona. Želimo da napomeno namjerna oštećenja putne infrastrukture, odnosno saobraćajnih znakova na putevima u Bosni i Hercegovini podliježu određenim sankcijama, kako po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini tako i po Krivičnom zakonu Fedracije Bosne i Hercegovine Ovaj prvi zakon dakle Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini predviđa novčanu kaznu u iznosu od 400 do 1000 KM za onong ko namjerno oštećuje saobraćajne znakove na putevima, dok Krivični zakon FBiH predviđa zatvorsku kaznu čak do tri godine za onog ko usljed oštećenja saobraćajnih znakova dovede u opasnost živote ili imovinu ljudi“, izjavio je Elvedin Fišek,  glasnogovornik MUP-a ZDK.

Na 4. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u drugom čitanju, ali u različitom tekstu u odnosu na Predstavnički dom, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Oštećenje saobraćajnih znakova u BiH, odnosno uništavanje latiničnih ili ćiriličnih natpisa na njima na način da budu precrtani ili prefarbani, ubuduće će se kažnjavati novčanom kaznom od 400 do 1.000 KM.  (T.B.)