ZDK: Socijalni budžet planiran na blizu 63 miliona KM

Socijalni budžet Zeničko dobojskog kantona za 2023. godinu planiran je na ukupno 62.784.000 konvertibilnih maraka,od čega najveći iznos otpada na izdvajanja za porodiljske naknade.

“Ukupno je za ove namjene planirano 45.900.000 maraka, pri čemu se za porodilje koje su u radnom odnosu predviđa 24 miliona,a na nezaposlene 21 milion i 900.000 maraka”, ukazao je Edin Arnaut,pomoćnik ministra za socijalnu politiku u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

– Iznos od 6 miliona i 800.000 maraka planiran je za troškove smještaja u ustanove socijalne zaštite,a radi se o 24 ustanove širom Federacije BiH sa kojima su sačinjeni odgovarajući ugovori.

Za stalnu novčanu pomoć predviđeno je 1 milion i 330.000 maraka. Ovo pravo prošle godine imalo je 1.095 korisnika.

Od ostalih transfera izdvajaju se sufinansiranje troškova rada javnih kuhinja sa 250.000 maraka, a isti iznos planiran je Centrima za socijalni rad za isplate jednokratnih pomoći.

Za projekte nevladinih organizacija opredjeljen je iznos od 120.000 a realizacija je predviđena putem javnog poziva. (Š.B.)