“Dani zeničke mladosti”: Projekat ekonomskog i pravnog osnaživanja mladih

„Dani zeničke mladosti“ naziv je pilot projekta, koji je danas počeo u Zenici u organizaciji Komisije za pitanja mladih Grada Zenica u partnerstvu sa Koalicijom Positive Tolerance i Misijom OSCE-a u BiH.

“Komisija za pitanja mladih Grada Zenica u svom radu nastoji da mladima pruži adekvatan sistem i način, na koji mogu rješavati vlastite probleme u ovom gradu, a cilj ovog projekta je ekonomsko i pravno osnaživanje mladih i njihovih organizacija na zeničkom prostoru”, navodi Kenan Alispahić, predsjednik Komisije za mlade Grada Zenica.

U sklopu ovog projekta biće realizovane radionice posvećene pisanju kvalitetnog CV-a, učenju pisanja biznis plana i programa, te vještina razgovora za posao, kao i učenju društvenih i drugih istraživanja i networkingu sa omladinskim organizacijama i mladim poduzetnicima iz Poslovne zone.

“Uz ovo biće predstavljena i „Publikacija za mlade“, koju je priredila Komisija za pitanja mladih Grada Zenica, u kojoj je obuhvaćen položaj mladih u ovom gradu, zasnovan na rezultatima ankete, provedene na uzorku od 310 ispitanika, a sadržane su i preporuke i zahtjevi upićeni prema svim nivoima vlasti o prioritetima za poboljšanje statusa mladih”, ističe predsjednik Komisije za mlade Grada Zenica.

“Želja ove Gradske uprave, sa mnom na čelu je da probudimo mlade u smislu različitih projekata aktivnosti i evo zahvaljujući Komisiji za mlade i njihovim parterima evo imamo i sedmicu posvećenu zeničkoj mladosti”, kaže Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, koji se danas obratio prisutnima.

Pilot projekat „Dani zeničke mladosti“ trajaće zaključno sa petkom, a okupio je 30 učesnika, od kojih je njih 20 odabrano nakon Javnog oglasa, dok su ostale učesnike delegirala  zenička omladinska udruženja da bi razvili njihove kapacitete za povlačenje budžetskih i sredstava iz fondova i time ih učinili snažnijim i privlačnijim mladim ljudima. (V.J.)