Okrugli sto na temu “Prevencija svih oblika devijantnih ponašanja kod učenika sa akcentom na ovisnost”

“Prevencija svih oblika devijantnih ponašanja kod učenika sa akcentom na ovisnost” tema je okruglog stola koji je organizovan zbog proteklih aktuelnih dešavanja u Republici Srbiji, ali i u našoj zemlji. . Organizator okruglog stola je vodstvo Osnovne škole “Vladimir Nazor” koje slične aktivnosti sprovodi već od februara 2023. godine.

Protekli tragični događaji koji su se desili u Republici Srbiji, zatim su se najavljivali slični događaji i u našoj zemlji potaknuli su ministarstvo obrazovanja na prevenciju kako bi se spriječili slični nemili događaji. A jedan korak ispred, moglo bi se reći, je Osnovna škola “Vladimir Nazor” koja već od februara mjeseca organizuje okrugle stolove o raznim temama kako bi se što bolje edukovali roditelji ali i šira javnost.

Upoznati ste sa današnjom situacijom koja se desila u regionu i na ovaj način želimo da pošaljemo poruku da odgojno-obrazovni sistem kontinuirano radi na prevenciji rizičnih oblika ponašanja. Svjesni smo da je porodica temelj svih vrijednosti te da na taj način moramo vršiti edukaciju, kako naših nastavnika, tako i roditelja”, istakao je Mirnes Varupa, direktor Osnovne škole “Vladimir Nazor”.

Inovativnost u radu Pedagoškog zavoda jeste web platforma koja će biti dostupna svim osnovnim i srednjim školama te obdaništima, a sve u cilju bolje informiranosti javnosti.

Ono što je inovirano na toj platformi, imat ćemo online edukacije nastavnika, infromacije roditeljima, djeci i možemo imati upite djece, nastavnika i stručnih saradnika vezano za bilo koju temu. Ono što je jako bitno u narednom periodu da pojačamo tu odgojnu funkciju škole, zajedno sa školama, da pomognemo školama jer ne može škola sve sama”, dodala je direktorica Pedagoškog zavoda Aida Salkić.

Ne treba se zaboraviti činjenica da odgoj djece kreće prije svega od roditelja. U ovom današnjem brzom načinu života, ponekad se izgubi ta nit odgoja djece, gdje najčešće u nedostaku vremena za djecu, roditelji im prepuste sve. Iako u psihologiji postoji nekoliko stilova odgoja, najpreporučljiviji je autoritativni stil.

Bazirat ću se na onaj koji je preporučljiv, to je takozvani autoritativni stil. To je upravo stil gdje dijete dobija upravo dovoljno ljubavi, podrške i pažnje od svog roditelja, ali s druge strane ima dovoljno kontrole, autoriteta i ograničenja. Otprilike neka zlatna sredina, dovoljno kontrole i autoriteta i dovoljno ljubavi i podrške, razumijevanja za to dijete”, poručila je Inela Kaknjo, psihologija i psihoterapeutkinja u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Zenica.

Predstavnici MUP-a te Zavoda za bolesti ovisnosti učesnici su ovog okruglog stola gdje su naveli koje mjere oni sprovode u prevenciji svih oblika devijantnog ponašanja kod učenika. Poruka je jedna – reagujmo na vrijeme ako primijetimo da dijete ima neki problem, a jedno “Kako si” može mnoge nesreće spriječiti! (A.S.)