Početak radova na sanaciji dionice puta Čajdraš – Grm

U toku su pripreme terena za početak radova na dionici magistralnog puta Čajdraš-Grm, na području Grada Zenica, čiji je investitor Direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona. Radovi zvanično počinju početkom iduće sedmice

Prema riječima direktora Direkcije, Rasima Kovača radi se o strateškom projektu, odnosno dionici koja je dio godišnjeg plana na koji je saglasnost dala i Vlada ZDK.

Vrijednost investicije je oko 900.000 maraka a izvođač radova je Almy transport.

– Dužina ove dionice je oko 950 metara, pri čemu je planirana djelimična ili potpuna rekonstrukcija ceste, sanacija kolovoza i rješavanje odvodnje, odnosno kanalizacije. Ove godine planiran je i nastavak radova u naselju Lokvine, vrijednosti 300.000 maraka, pri čemu bi do ljeta trebalo okončati izradu projektne dokumentacije i provođenje tendera.

Jedan od većih zahvata na regionalnoj cesti R 413 a Čajdraš-Ovnak, je izgradnja kružnog toka u Čajdrašu na spoju sa regionalnom cestom-Čajdraš-Vjetrenice.

“Do sada je urađena projektna dokumentacija i elaborat eksproprijacije i mislim da ćemo sa Gradom Zenica uspješno riješiti imovinsko-pravne odnose, tako da bi i ovaj projekat trebali započeti u tekućoj godini u dijelu pripreme i izvršiti izmjenu plana”, kazao je Kovač. (Š.B.)