Zenički displej ponovo u funkciji

Zenički gradski displej koji se nalazi na vrhu solitera u ulici Islambegovića put 5A je ponovo u funkciji.

Prije deset godina su demontirani stari, a postavljena su dva nova displeja dimenzija 6×4 metra. Trenutno radi samo jedan. Česti kvarovi i popravci su dugo trajali zbog procesa javne nabavke za rezervne dijelove što je bio jedan od razloga dužih perioda ne rada ovog prepoznatljivog obilježja u gradu.

Rezervni dijelovi za displeje su nabavljeni i uspjeli smo da osposobimo ovaj novi displej. Međutim imamo stanovitih problema sa starim displejem jer kako ugrađujemo određene dijelove u njega novi dijelovi stradaju jer je on već u svojoj jedanaestoj godini rada, non-stop je radio. Naručili smo nove dijelove koje očekujemo u naredne tri sedmice. Ukoliko se desi da i tada ne uspijemo popraviti on će vjerovatno ići u totalnu rekonstrukciju ili zamjenu jer je njegovo održavanje postalo nepodnošljivo. Trošimo jako puno sredstava na njegovo održavanje, a nemamo neke koristi”, rekao je mr.sci. Halim Prcanović, šef centra za okoliš Instituta “Kemal Kapetanović” u Zenici.

Osnovna ideja postavljanja ovog displeja je bila da se javno prezentiraju informacije o satu, datumu i temperaturama u našem gradu te prosječne vrijednosti zagađujućih supstanci u zraku, poput koncetracije sumpornog dioksida, azotnih oksida, prašine, ozona, ugljikovog dioksida kao i drugih štetnih materija svakog sata.

Gradska uprava Zenica je prema članu 1. Ugovora o ustupanju na korištenje mjerne opreme i uređaja za monitoring kvaliteta zraka od 27.10.2019. godine predala opremu za monitoring kvaliteta zraka, među kojoj su i dva kolor displeja na upravljanje i održavanje Univerzitetu u Zenici, odnosno Organizacionoj jedinici Metalurški institut “Kemal Kapetanović”. (T. Bajramović)