Vlada ZDK sa 3 miliona KM sufinansira specijalizacije i subspecijalizacije u KBZ

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na 14. sjednici, usvojila je Program utroška sredstava planiranih u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji “Tekući transfer JU Kantonalna bolnica Zenica – Podrška za realizaciju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica, za sufinansiranje specijalizacija i subspecijalizacija.

Prema riječima kantonalne ministrice zdravstva dr. Tanje Radoš Kosić, programom je predviđeno finansiranje plata specijalizanata i subspecijalizanata JU Kantonalna bolnica Zenica u 2023. godini u iznosu od 3 miliona KM, odnosno 250.000 KM na mjesečnom nivou, dok će ostali troškovi biti finansirani iz vlastitih sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica.

Ovaj iznos će biti dostatan za bruto plate oko 70 specijalizanata i subspecijalizanata. Jednak iznos je planiran i za 2024. godinu i nadam se da će podrška ući u praksu i za naredne godine“, rekla je ministrica Radoš Kosić.

(izvor: Press služba ZDK)