Agencija za bankarstvo Federacije BiH donijela mjere u cilju dodatnog očuvanja privrede

Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) donijela je nove podzakonske akte. Radi se o Odluci o privremenim mjerama za ograničavanje izloženosti banke i Odluci o dopuni Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika od rasta kamatnih stopa, koje stupaju na snagu danom donošenja.

Agencija je saopćila da kontinuirano prati rizike i promjene, koje mogu uticati na ekonomske uslove i stanje u bankarskom sistemu, a prije svega rizike, koji se odnose na značajno povećanje kamatnih stopa, jer su ovi rizici prisutni i u 2023. godini.

U skladu sa nadležnostima Agencije, donesene odluke, kao i nastavak aktivnosti Agencije u 2023. godini, dodatno su usmjereni na očuvanje privrede i izbjegavanje prenošenja negativnih efekata sa drugih tržišta“, ističu iz FBA.

U cilju očuvanja stabilnosti tržišta i bankarskog sistema, Agencija je tokom prošle godine donijela odluke, kojima je nastojala ograničiti rizike i posljedice makroekonomskih mjera i poremećaja na vanjskim tržištima. U periodu od prvih šest mjeseci primjene Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika od rasta kamatnih stopa, od oktobra 2022. godine, zadržan je opšti nivo kamatnih stopa na tržištu, uz izbjegavanje povećanja kamatnih stopa od strane banaka.

U uslovima mogućih značajnih poremećaja na eksternim tržištima, očuvanje i jačanje stabilnosti bankarskog sistema postiže se dodatnim i privremenim upravljanjem rizicima i upravljanjem strukturom potencijalno značajnih i velikih izloženosti banaka na tržištima van Bosne i Hercegovine. Odluke će povoljno uticati i na kreditnu aktivnost i jačanje konkurencije na domaćem tržištu“, saopćeno je iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH.