Proizvodnja električne energije u BiH lani smanjena

FOTO: akta.ba

U protekloj godini proizvedeno je 15.035,96 gigavatsati (GWh) električne energije, što je za 11,8 posto manje nego u 2021. godini, a smanjena je i ukupna potrošnja električne energije u odnosu na godinu prije, podaci su Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK).

Iz DERK-a pojašnjavaju da je tokom protekle godine hidrološka situacija bila značajno lošija u odnosu na 2021. te je proizvodnja u hidroelektranama smanjena za 29,4 posto i iznosila je 4.459 GWh. I proizvodnja u termoelektranama je smanjena i to za dva posto, te je iznosila 9.629 GWh.

Dok je u Termoelektrani Stanari zabilježena najveća godišnja proizvodnja od ulaska u pogon 2016. u iznosu od 2.128 GWh, ostale četiri termoelektrane su imale manju proizvodnju nego prethodne godine, a najveće smanjenje zabilježeno je u termoelektranama Ugljevik (8,7 odsto) i Tuzla (8,5 odsto)”,  saopštili su iz DERK-a.

Vjetroelektrane priključene na prenosni sistem su proizvele 390 GWh, odnosno za 2,2 odsto više nego prethodne godine, a proizvodnja u manjim obnovljivim izvorima povećana je 3,5 posto i iznosila je 536,89 GWh, dok je u elektranama industrijskih proizvođača proizvedeno je 20,70 GWh.

Ukupna potrošnja električne energije iznosila je 12.058 GWh, što je 0,9 odsto manje nego prethodne godine. Potrošnja kupaca priključenih na prijenosni sistem smanjena je za 3,9 posto, dok je distributivna potrošnja povećana 0,9 posto, kao i  potrošnja domaćinstava za 0,3 posto.

Razlika ukupne proizvodnje i potrošnje u BiH, odnosno bilansni suficit u 2022. godini iznosio je 2.978 GWh, što BiH, uz Bugarsku, svrstava u zemlje, koje jedine u jugoistočnoj Evropi imaju suficit u bilansu električne energije.

U 2022. godini izvezeno je 3.947 GWh električne energije, što je 36,1 odsto manje nego u prethodnoj godini, dok je uvoz smanjen je za 37,6 odsto.