Skupština ZDK razmatrala revizorske izvještaje

Nakon što je Kolegij Skupštine, u prethodnom sazivu, četiri puta odbio stavljanje revizorskih izvještaja na dnevni red Skupštine ZDK, konačno su na jučerašnjoj 6. sjednici Skupštine ZDK razmatrani izvještaji o finansijskoj reviziji koje je sproveo Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i koje je Skupština Zeničko-dobojskog kantona zaključcima primila k znanju zajedno sa mjerama i aktivnostima navedenim u izvještajima.

Pored izvještaja o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za koji je Skupština donijela zaključak o obavezi dostavljanja polugodišnjih izvještaja o realizovanim preporukama Ureda za reviziju Institucija u FBiH, razmatrani su i izvještaji o finansijskoj reviziji Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu i izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

Mi smo izvještaj, da sad evo ne slažem datum, 2022. godine, razmatrali izvještaj o reviziji gdje je bilo negdje 26 preporuka. To su preporuke, većina je preporuka iz revizije iz osamnaeste godine koje su se evo prenijele i u ovaj izvještaj. Do tad je bilo ispunjeno četiri ili pet iz osamnaeste i dvadeset je ostalo iz dvadesete godine. Ja mislim da je većina tih preporuka ispunjena, ali imate preporuka koje su kontinuirano, koje evo koje iz godine iz godinu se moraju provoditi i nisu to, ne znam, da kažem preporuke koje su toliko narušavale, evo hajde da kažem zakon i zakonitost, već evo, znači zbog tog smo i dobili izvještaj sa rezervom”, rekao je Mirnes Bašić, zastupnika u Skupštini ZDK i bivši premijer Zeničko-dobojskog kantona.

Vlada ZDK je izvršila izmjenu i dopunu zaključka bivšeg saziva Vlade u dijelu upućivanja revizorskih izvještaja na Skupštinu, odnosno u skupštinsku proceduru koji su evo odlukom kolegija uvršteni, danas se razmatraju na sjednici Skupštine. Ova Vlada je opredijeljena da radi transparetno, dakle svi revizorski izvještaji daju određene poruke koje treba da otklanjaju ne samo ministarstva nego sve druge budžetske i vanbudžetske ustanove kako bi se novac građana Zeničko-dobojskog kantona koristio racionalno, transparetno i po važećim dakle zakonima i propisima. Preporuke su, obavezujuće u, svakako, u jednom dijelu, za određene preporuke, za njihovo otklanjaje treba i određeni vremenski period tako da je ova Vlada zaista opredijeljena da sve revizorske izvještaje razmatra, usvaja, prima k znanju i donosi akcione planove, odnosno da ćemo da djelujemo na otklanjanju svih nedostataka koji su uočeni u ovim, da kažem neovisnim revizorskim izvještajima”, izjavla je za Zenicainfo Amra Mehmedić, premijerka Vlade ZDK.

U ranijem periodu Centri civilnih inicijativa su ukazivali na važnost učešća Skupštine ZDK kao nadzornog organa u procesu javne revizije, imajući u vidu značajne nepravilnosti i propuste koji su identifikovani u revizorskim izvještajima za institucije Zeničko-dobojskog kantona. (T. Bajramović)