Služba za inspekcijske poslove Grada Zenica u februaru izrekla kazne od 43.910 KM

Redovne aktivnosti inspektora i eko kontrolora-komunalnih policajaca u mjesecu februaru 2023. godine odnosile su se na vršenje inspekcijskih nadzora u oblastima i u skladu sa nadležnostima utvrđenim u materijalnim propisima i po procedurama utvrđenim u procesnim zakonima.

Radeći u skladu sa zakonskim propisima, akcenat postupanja inspektora je bio na preventivnom djelovanju, a kada isto nije davalo očekivane rezultate, postupalo se represivno, donošenjem upravnih mjera, odnosno rješenja kojim se subjektima nadzora naređuje provođenje određene radnje i postupaka, te izdavanjem prekršajnih naloga ili podnoseći zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom Sudu protiv pravnih i odgovornih lica u pravnom licu, fizičkih lica i građana koji samostalnu djelatnost obavljaju ličnim radom.

Iz Službe za inspekcijske poslove napominju da se inspekcijski nadzori, osim po osnovu zaprimljenih predmeta, zahtjeva i inicijativa, te redovnih terenskih obilazaka, vrše i na osnovu informacija i prijava zaprimljenih putem besplatne telefonske linije, kao i putem internet portala Centar72.

Naglašeno je kako je tokom februara tekuće godine Služba za inspekcijske poslove zaprimila 665 predmeta, izvršeno je ukupno 595 inspekcijskih nadzora i kontrolnih pregleda, od čega su postupajući inspektori izvršili 256 inspekcijskih nadzora, dok su, po nalogu inspektora, komunalni eko redari izvršili 339 kontrolnih pregleda.

Postupajući po službenoj dužnosti inspektori su u inspekcijskim postupcima donijeli 56 rješenja u upravnim postupcima te izdali 429 prekršajna naloga, kojom prilikom je po osnovu sankcija izrečeno 43.910,00 KM novčanih kazni.

U februaru 2023. godine nastavljene su aktivnosti na sprečavanju nelegalnog zauzimanja javne površine kao i sprečavanja nelegalne ulične trgovine, a posebno u ulicama Maršala Tita, Londža, dr. Abdulaziza Aska Borića, te na Trgu Alije Izetbegovića.

Predmet inspekcijskih nadzora tržišne inspekcije u 2023. godini je bilo sprečavanje nelegalne ulične trgovine, kontrola legalnosti rada trgovačkih maloprodajnih objekata, obaveza izdavanja fiskalnih računa kupcima, kontrola krajnjeg roka trajanja proizvoda, kontrola posjedovanja dokumentacije o porijeklu robe i slično.

Posmatrajući problematiku iz Službe za inspekcijske poslove ističu da je u februaru tekuće godine, jedan od većih problema bilo parkiranje vozila od strane nesavjesnih vozača na zelenim javnim površinama, naročito na lokaciji uz saobraćajnicu neposredno uz ogradu Kantonalne bolnice Zenica, ali i na više drugih lokacija, čime se osim uništavanja zelenih površina uveliko otežava i saobraćanje vozila na pomenutoj lokaciji.

Također, veliki problem je i parkiranje vozila od strane nesavjesnih vozača na javnim asfaltnim površinama, pješačkim stazama, prolazima i trotoarima, pješačkim ostrvima i drugim saobraćajnim površinama koje nisu namijenjene za parkiranje vozila, pri čemu se od strane komunalnih inspektora bilježe takvi slučajevi i na nadležno postupanje dostavljaju policijskim službenicima MUP-a ZDK.

Kad je u pitanju rad građevinske inspekcije primarni cilj je da ta inspekcija svojim djelovanjem animira buduće investitore da poštuju odredbe Zakona o prostornom uređenju i građenju i da ne pristupaju gradnji i upotrebi građevina bez prethodno pribavljenih zakonom propisanih akata, odnosno da se uklone nelegalno izgrađeni objekti koji nisu legalizovani.

Tokom mjeseca februara od strane građevinske inspekcije zapečaćena su dva nelegalna građevinska objekta.

Najveći broj inspekcijskih kontrola iz nadležnosti sanitarne inspekcije izvršen je u objektima gdje se vrši proizvodnja, priprema, promet i usluživanje živežnih namirnica, kao što su ugostiteljski objekti i trgovačke radnje, a sve u smislu nadzora nad sanitarno-tehničkim i higijenskim stanjem navedenih objekata, te vezano za opremljenost potrebnih prostorija, zdravstvenim stanjem lica koja vrše pripremu, promet i usluživanje životnih namirnica, zdravstvenom ispravnošću živežnih namirnica u prometu, redovnom provođenju preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije itd..

U sastavu Službe za inspekcijske poslove se trenutno nalazi pet inspektorata i to komunalna, građevinska, vodna, sanitarna, tržišna i  saobraćajna inspekcija.

zenica.ba