Predstavljeni rezultati rada Kantonalnog suda u Zenici za 2022. godinu

Kantonalni sud u Zenici je u 2022. godini na svim referatima riješio 3.733 predmeta,pri čemu je procenat svih riješenih predmeta u odnosu na priliv 101,60 posto.

-Krajem 2022. godine riješeni su svi predmeti iz plana, tako da je realizacija 100 posto,istakla je predsjednica ovog suda, Snježana Čolaković.

Podaci iz Izvještaja ukazuju da je Kantonalni sud Zenica i u 2022. godini ostvario dobre rezultatet rada, a to se posebno odnosi na ostvarene godišnje norme sudija,poštivanje prava na suđenje u razumnom roku, efikasnog rješavanja predmeta i transparentnog rada sudija.

Ostvarena kolektivna norma suda za 2022. godinu iznosi 100,39 posto,a kada se uračunaju i riješeni predmeti Kantonalnog suda u Sarajevu od strane sudija Kantonalnog suda Zenica,onda ostvarena norma iznosi 111,43 posto.

Govoreći o uslovima rada, predsjednica Čolaković je ocijenila da su zadovoljavajući pri čemu je planirano, da se već od ove godine, u predmetima koji obuhvaćaju više od 5 osumnjičenih lica u predmetima, koriste prostori novoizgrađenog aneksa Općinskog suda Zenica, o čemu je već sačinjen dogovor.

Predmeti korupcije i organizovanog kriminala imaju prioritet u radu ovog suda i pod stalnom su pažnjom predsjednice na način da se svakodnebvno prati rad na ovim predmetima i instistira na što efikasnijem postupanju.

Kada je u pitanju korupcija i organizovani kriminal visokog nivoa,Kantonalni sud u Zenici riješio je dva K predmeta organizovanog kriminala visokog nivoa i jedan K predmet korupcije visokog nivoa.

U 2022. godini bilo je u radu ukupno pet predmeta ratnih zločina,a iz 2021. godine prenesena su 4.U Akcionom pregledu rješavan ja prvostepenih krivičnih predmeta ratnih zloćina za 2022. godinu, bila su 2 predmeta i oba su riješena,riješen je i jedan predmet potvrđivanjem optužnice,a 3 riješena prvostepena krivična predmeta su okončana oslobađajućim presudama kojim su obuhvaćena 4 lica. (Š.B.)