Plaćanje parkinga putem aplikacije GoParking funkcioniše

Uvođenjem digitalnog načina naplate parking karata putem SMS poruka i bankovnih kartica – Online kroz GoParking aplikaciju nadogradit će se trenutni sistem i ponuditi još jedan od načina da se obezbijedi, olakša i uštedi vrijeme plaćanja parkinga.

Grad Zenica i JP “Parking servis” svojim građanima, ali i turistima, omogućavaju digitalni način naplate parking karata već u funkciji.

Prema riječima Armina Kurtagića, direktora JP “Parking servis” Zenica, koristi digitalnog načina naplate parking karata su višestrani kako za sam grad tako i za građane kao krajnje korisnike GoParking rješenja.

“Ono šta je najbitnije, građani će u svakom trenutku moći da vide putem aplikacije koja su parking mjesta slobodna, gdje mogu parkirati, a moći će da izvrše plaćanje putem aplikacije. Plaćanje mogu izvršiti direktno putem aplikacije gdje se generiše poruka putem SMS-a ili putem bankovne kartice što je olakšano u odnosu na dosadašnje plaćanje gdje su morali odlaziti do parking automata, te ukoliko istekne parking karta, ovako mogu bez odlaska do parking automata da produže trajanje svoje parking karte. Putem SMS-a, znači putem aplikacije dobija se obavještenje o isteku parking karte te se obavještava korisnik ukoliko želi da može da produži istu”, rekao nam je, Armin Kurtagić, direktor JP Parking servis Zenica

GoParking usluga je uvedena u Zenici u okviru projekta „Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH“ u kojem učestvuje pet pilot jedinica lokalne samouprave – Pale, Prijedor, Tešanj, Zvornik i Zenica kojima se pruža asistencija u formulisanju vizije pametnog grada i procesu akcionog planiranja transformacije, koordinirano sa postojećim strategijama i planskim procesima.

Projekat „Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH“, uz finansijsku podršku programa develoPPP iz Njemačke, realizuju njemački GIZ, kompanije Lanaco, DVC Solutions i Bit Alijansa (udruženje IT kompanija u BiH). (T.B.)