ZDK: Preventivni program ranog otkrivanja promjena na dojkama

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko dobojskog kantona u saradnji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, danas su realizovali aktivnosti u okviru projekta “Preventivni program ranog otkrivanja promjena na dojkama” na području ZDK, sufinansiranog od italijanske Agencije za kooperaciju i razvoj (AICS). 

Osnovni cilj je pronalaženja optimalnih rješenja u okviru promocije i senzibilizacije preventivnih pregleda za žene.

Centralni događaj priređen je u Zenici u Tržnom centru na lokalitetu Kamberovića polja u Zenici,pri čemu su policijski službenici dijelili promotivne materijale čiji sadržaj se odnosi na podizanje svijesti o značaju preventivnih pregleda žena i općenito, unapređenja njihovog zdravlja.

-Radi se o kampanji preventivnog karaktera a tiče se povećanja svijesti žena o potrebi preventivnih pregleda,a za realizaciju smo namjerno odabrali 8. mart-Međunarodni dan žena,izjavio je Elvedin Fišek,portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK.

I u ostalim lokalnim sredinama na području ZDK,općinama i gradovima, danas će biti realizovan pomenuti projekat. (Š.B.)