Grad Zenica uvodi plaćanje parkinga digitalnim putem kroz aplikaciju GoParking

Grad Zenica i JP “Parking servis” d.o.o. Zenica, u saradnji sa kompanijom LANACO, u sklopu pametnog rješenja GoParking od marta 2023. godine svojim građanima, ali i turistima, omogućavaju digitalni način naplate parking karata.

Uvođenjem digitalnog načina naplate parking karata putem SMS poruka i bankovnih kartica – Online kroz GoParking aplikaciju nadogradit će se trenutni sistem i ponuditi još jedan od načina da se obezbijedi, olakša i uštedi vrijeme plaćanja parkinga.

Pretvarajući realne podatke u informacije, pametni parking utiče na odluke vozača i vrijeme koje je potrebno da bi se pronašlo slobodno parking mjesto, dajući im mogućnost da to vrijeme utroše u druge aktivnosti.

Na osnovu GPS lokacije aplikacija vam nudi da pronađete sve obilježene javne parkinge u gradovima članovima GoParking zajednice, te nudi mogućnost korištenja navigacije do odabranog parking mjesta.

Projekt „Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH“, uz finansijsku podršku programa develoPPP iz Njemačke, realizuju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), kompanije Lanaco, DVC Solutions i Bit Alijansa (udruženje IT kompanija u BiH).

U projektu učestvuje pet pilot jedinica lokalne samouprave – Pale, Prijedor, Tešanj, Zvornik i Zenica kojima se pruža asistencija u formulisanju vizije pametnog grada i procesu akcionog planiranja transformacije, koordinirano sa postojećim strategijama i planskim procesima.

U svakoj lokalnoj samoupravi će simultano biti realizovani demonstracioni projekti kako bi se podigle sposobnosti administracije da upravlja tranzicijom u pametni grad i da se steknu dragocjena iskustva, a istovremeno da se testiraju u praksi pametna rješenja i njihov utjecaj na poboljšanje usluga za građane. Izabrana su smart city rješenja pametnog parkinga („GoParking“, razvijen od Lanaco-a) i sistem za prijavu komunalnih problema („Građanska patrola“, DVC Solutions).

Kompanija LANACO gradeći lidersku poziciju u IT industriji Bosne i Hercegovine ali i regije u proteklih 30 godina kreirala je veliki broj softverskih rješenja u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava, a GoParking rješenje je jedno od takvih.

Prema riječima Armina Kurtagića, direktora JP “Parking servis” d.o.o. Zenica, benefiti digitalnog načina naplate parking karata su višestrani kako za sam grad tako i za građane kao krajnje korisnike GoParking rješenja.

“Korisnik neće više biti obavezan da istakne parking kartu na vidno mjesto u automobilu, jer će informaciju o validnosti kupljene parking karte kontrolor dobiti iz sistema. Neki od benefita za parking servis i lokalnu zajednicu, kroz naplatu parking karata kroz GoParking rješenje su i manji operativni troškovi za izradu parking karata, povećanje produktivnosti kontrolora na terenu – bržim očitanjem validnosti parking karte, prijem notifikacija od strane administratora sistema (Parking službe) kao što su obavjest o isteku parking karte ali i druge”, pojašnjava direktor Kurtagić.

https://www.youtube.com/watch?v=kZvHbkG2pwA