Projekat unapređenja zakonodavnog okvira za implementaciju dualnog aspekta srednjeg stručnog obrazovanja

Privredna komora ZDK u okviru svojih redovnih nadležnosti, dodijeljenih od strane kantonalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, ali i u okviru projektnih aktivnosti u kontinuitetu djeluje u pravcu unapređenja srednjeg stručnog obrzaovanja.To je cilj i aktuelnog projekta, kojeg u posljednjih godinu i po implementiraju na prostoru ZDK, a na osnovu Ugovora o lokalnoj subvenciji sa njemačkom organizacijom GIZ.

„Projekat se odnosi na unapređenje zakonodavnog okvira za implementaciju dualnog aspekta srednjeg stručnog obrazovanja, kojim se stvaraju pretposatavke za unapređenje praktične nastave i zakonodavnog okvira za njenu realizaciju, a sve u cilju poboljšanja kompetencija učenika srednjih stručnih škola, jer poslodavci neprestano ističu da je neophodno da ovi učenici imaju kompetencije odgovarajuće savremenim procesima rada“, navodi Diana Babić, predsjednica Privredne komore ZDK.

U ovaj projekat su uključeni brojni akteri, poslodavci, obrazovne i druge institucije kao što su Porezna uprave, Služba za zapošljavanje, kompanije i učenici, a značaj projekta je višestruk.

„Na ovaj način poslodavci će imati na tržištu rada radnu snagu potrebnih kompetencija, ta radna snaga će se brže zapošljavati, uticaće na povećanje konkurentnosti kompanija, koje će onda moći adekvatno i platiti radnu snagu, čime će oni biti motivirani i da ostanu u BiH“, ističe predsjednica Privredne komore ZDK.

Benefiti ovog projekta već sada su bezbrojni, naglašavaju u ovoj Komori.

„Certificirali smo i obučili 4 master trenera, obučili 87 mentora kompanija na prostoru ovog kantona, unaprijedili saradnju dva mjesta učenja, formirali smo međusektorsku radnu grupu i identificirali probleme u izvođenju praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju, a benefiti projekta su i ljekarska obavezna osiguranja za učenike na praksi, benefiti za kompanije, koje primaju te učenike na praktičnu nastavu, ali i stvaranje platforme za implementaciju propisa o obračunu i uplati posebnih doprinosa za učenike na praksi u slučaju invalidnosti i smrti“, navodi Diana Babić, predsjednica Privredne komore ZDK.  (V.J.)