U Dječijoj čitaonici u toku serijal radionica za roditelje

Dječija čitaonica, najnovije odjeljenje Gradske biblioteke u Zenici, organizuje serijal edukacija i radionica namijenjenih roditeljima pod nazivom „Sastanak“.

„U radu sa djecom uočili smo da, usljed prekomjerne upotrebe novih tehnologija, imaju kognitivne poteškoće, da su im socio-emocionalne kompetencije nerazvijene, teško ih je zainteresovati i teško se koncentrišu, zbog čega smo naše dosadašnje djelovanje posvetili rješavanju ovih problema kroz rad sa djecom, a kroz aktuelni serijal radionica sada želimo o ovim teškoćama razgovarati i sa roditeljima“, pojašnjava Ena Šarić Sarajlić, rukovodilac Dječije čitaonice u Zenici.

Prva radionica za roditelje, koja je nažalost organzitora bila slabo posjećena, bila je na rasporedu prošle subote, 18. februara, a i ostale će biti organizovane subotom.Prva tema odnosila se na razvijanje čitalačkih navika u doba novih tehnologija, a već 25. februara od 12 sati uslijediće razgovor o stresu, uticaju na čovjeka i kako ga ukrotiti.Među planiranim temama ove edukacije za roditelje su i odgojni stilovi kroz dramsku psihoedukaciju, te predčitalačke vještine, a o njima će govoriti stručnjaci iz ovih oblasti, sa kojima će moći i razgovarati zainteresovani roditelji.Sve radionice organizuju se u prostoru Dječije bibliteke u Ulici Kočevska čikma.  (V.J.)