ZENICA: Analiza rada Udruženja i Servis centra Dlan

Danas je u Zenici priređena panel diskusija na temu „Značaj i analiza rada Udruženja i Servis centra „Dlan“ Zenica,kojoj su,pored članova i korisnika usluga,prisustvovali i gosti i zvanice iz nadležnog kantonalnog ministarstva i socijalnih ustanova.

-U proteklim godinama pružili smo oko 25 hiljada besplatnih usluga svojim korisnicima,ukazao je Selvedin Dedić, direktor Udruženja „Dlan“.

-Za razliku od većine drugih udruženja, mi smo svojom podrškom fokusirani na cijelu porodicu jer se u zdravoj porodici lakše prevazilaze teškoće u životu osoba sa onesposobljenjima,ističe Dedić.

Udruženje „Dlan“ okuplja roditelje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima,a u prostorijama Servis centra u javnoj ustanovi Dom porodica, gdje je uposleno 8 stručnih lica,pružaju se različite usluge psihosocijalne i svake druge podrške djeci sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju ali i članovima njihovim porodica.

Značajnim cijene i činjenicu da je Udruženje „Dlan“ proteklih godina moglo da se osloni na veliki broj volontera,učesnika srednjih škola i studenata.

-Ne možemo biti zadovoljni finansijskom podrškom različitih nivoa vlasti,pri čemu smo primorani aplicirati kroz projekte za sredstva koja su minimalna,najčešće par hiljada maraka,naglašava Dedić izražavajući bojazan šta će biti kada se,prema najavama,za par godina kao donator i partner povuče USAID.

-Ova organizacija je ,inače,najveća podrška radu Servis centra „Dlan“.

U Udruženju „Dlan“ takođe ukazuju i na problem nedovoljnog broja asistenata u nastavi. (Š.B.)