Povodom Svjetskog dana socijalne pravde

Sead Pašić

Širom svijeta danas se obilježava Svjetski dan socijalne pravde, čiji je cilj smanjenje i iskorjenjivanje siromaštva, povećanje zaposlenosti i dostojanstva rada, osiguravanje jednakih mogućnosti i pristupa blagostanju i pravdi za sve muškarce i žene.

Socijalna pravda podrazumijeva duštvo, u kojem svi ljudi zaslužuju jednake uslove života i zasniva se na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvenoj zaštiti, kao i primjeni ljudskih prava u svim područjima života.

„Ovakav koncept socijalne pravde star je koliko i čovječanstvo i gotovo je i nedostižan, a da bi ostvarili socijalnu pravdu u našem društvu imamo neke druge  instrumente, kao što su pravni, ekonomski, te sistem solidarnosti itd. kroz koje se pokušava ta pravda uspostavljati “, navodi Sead Pašić, zenički sociolog.

Socijalna pravda, između ostalog, znači da društvo pruža i podršku socijalno ugroženim društvenim grupama i pojedincim, te izražava stalnu brigu o njima, kako se ne bi osjećali nekorisnim i nezaštićenim članovima društva.

„Naše društvo socijalno ugroženoj kategoriji ljudi pruža podršku onoliko koliko im dozvole političari i političke potrebe stranaka, koje su na vlasti, a solidarnosti je mnogima potrebna: djeci, bolasnima, borcima, starim ljudima, pa i solidarnost kod izjednačavanja plata muškaraca i žena, koje su manje plaćene i ja bih volio da postoji neki instrument države, koji bi gurao tu solidarnost i potrebu da se pomogne onom kome je to nužno, ali znam da je to utopija,“ pojašnjava Sead Pašić.

„Takve stvari trebale bi se finansirati iz određene stavke budžeta, koja kod nas ne postoji, a da postoji i da se implementira, onda bismo mogli reći da postoji i instrument, koji može da ublaži patnje raznim grupama ljudi“, ističe Sead Pašić, zenički sociolog. (V.J.)