Obavijest Odborima za upravljanje i održavanje mjesnih vodovoda

Obavještavaju se Odbori za upravljanje i održavanje vodovoda, da su shodno odredbama člana 15. Odluke o mjesnim vodovodima na području Grada Zenica (“Službene novine Grada Zenica” broj 6/20), imali obavezu nadležnoj Službi za oblast voda, dostaviti izvještaj o prikupljenim sredstvima kao i izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu i to najkasnije do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Ovim putem pozivamo mjesne zajednice i Odbore za upravljanje i održavanje vodovoda, koji nisu ispunili svoju obavezu, da najkasnije do 01.03.2023.godine u Službu za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice dostave predmetne izvještaje.

Ispunjavanjem gore traženih obaveza, mjesnim zajednicama se otvaraju mogućnosti za kandidovanje i finansiranje projekata rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih mreža iz sredstava Budžeta Grada Zenica

Napominjemo da je za slučaj neizvršavanja navedenih obaveza, članom 29. stav d) Odluke o mjesnim vodovodima, propisano da će se predsjednik i članovi Odbora za upravljanje i održavanje vodovoda kazniti novčanom kaznom od 200,00 do 1.000,00 KM.

 

Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice