Značajan pad broja pacijenata koji se liječe od opijatskih bolesti ovisnosti

Javna zdravstvena ustanova Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona je prva akreditovana zdravstvena ustanova ovog tipa u Bosni i Hercegovini, te kontinuirano održava i unapređuje kvalitet po sistemu rada koji je uspostavljen na osnovu akreditacijskih standarda Agencije za kvalitet i akreditaciju FBiH.

U posljednjih pet godina bilježe značajan pad pacijenata koji se liječe u ovoj ustanovi od opijatskih bolesti ovisnosti.

Prošla godina je imala broj novootkrivenih devet pacijenata. Taj broj novootkrivenih pacijenata od 2017. godine od kada sam ja ovdje svake godine pada. Od broja 54 krenulo je na 42, 39, 32, da bi spao na 9 u toku prošle godine. To je najmanji broj pacijenata koji se liječe od opijatskih bolesti ovisnosti. Broj ostalih pacijenata koji se liječe, odnosno koji su ušli u problematiku sa marihuanom, sa pušenjem i sa alkoholom nisu nam precizni zato što ta patologija zahtjeva liječenje tek kada dođu u neko stanje iz koga ne mogu da se izvuku”, rekao je Amir dr. Čustović, direktor JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona.

Za razliku od bolesti ovisnosti koje su vezane za unošenje u organizam neke supstance koja nas vremenom učini bolesnima, kako to rade alkohol i droge, postoje i ovisnosti koje se pokazuju kroz ponašanje i njih zovemo bihevioralne ili ponašajne ovisnosti. U toku prošle godine 14 pacijenata sa problemom kockanja je zatražilo pomoć i oni su ostali u tretmanu u Zavodu za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona

“Nažalost to je patologija koja je sve prisutnija na području Zeničko-dobojskog kantona, kao inače i u populaciji čitavog evropskog prostora. Ono što je karakteristično, da su to bolesti koje su tek prije dvije godine svrstane u bolesti ovisnosti. One su inače pripadale centrima za mentalno zdravlje ili psihijatriskom odjelima bolnica pod jednom grupom bolesti koje se zovu bolesti poremećaja navika, nisu pripadale bolestima ovisnostima. Takvih pacijenata, najprije je bilo stidljivo, to su bile bolesti koje na neki način bivaju skrivane, bivaju zataškavane od samog pojedinca, pa od same porodice, na kraju od zajednice i tek kad dodju u situaciju kad više nemaju kud, naprave velike probleme i finansijske i porodične dolaze na liječenje kod nas, traže pomoć od nas”, izjavio je Amir dr. Čustović, direktor JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona.

Pored pomenutih bolesti ovisnosti možemo biti ovisni o puno raznih ponašanja, a neka od čestih su: ovisnosti o stalnom igranju kompjuterskih igrica, hrani ili jednoj specifičnoj vrsti hrane, stalnom praćenju društvenih mreža preko interneta, stalnom pretraživanju novih vijesti ili podataka preko interneta, stalnom pregledavanju pornografskih sadržaja, stalnoj pretjeranoj i nepotrebnoj kupovini. Nažalost, praksa je pokazala da takvih pacijenata ima svuda oko nas. (T.B.)