Civilna zaštita: Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Grada Zenica

Služba civilne zaštite Grada Zenica ovih dana je završila aktivnosti na izradi Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Grada Zenica, za čije donošenje su pravni osnov bili Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i Metodologija za izradu ovakve Procjene.

“Zadnja Procjena ažurirana je još 2008. godine, otakada se dosta toga promijenilo, a gradanja GGM-a, pojedinih kompleksa zgrada, naftnog terminala, te poplave 2014. i 2019. godine činjenice su, koje su se morale unijeti kao promjene u ovaj planski dokument, jer bitno utiču na procjenu stanja”, ističe Muamer Kovač, pomoćnik gradonačelnika Zenice za civilnu zaštitu.

Muamer Kovač

Istovremeno Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Grada Zenica dokument je, koji će biti osnov za izradu petogodišnjeg Programa razvoja zaštite i spašavanja, kao i Plana zaštite i spašavanja od prirodnih ili drugih nesreća. –Pomenuti Plan jedan je od najbitnijih planskih dokumenata, jer podrazumijeva konkretna zaduženja lica i pravnih subjekata, te predstavlja konkretizaciju svih onih kategorija u sistemu zaštite i spašavanja, napominje pomoćnik gradonačelnika Zenice za civilnu zaštitu. (V.J.)