Obavijest organizacijama civilnog društva, nevladinim organizacijama, sportskim klubovima i pojedincima

Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti podsjeća sve organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, sportske klubove i pojedince koji su bili korisnici sredstava budžeta Grada Zenica u 2022. godini da imaju obavezu do kraja 2022. godine dostaviti izvještaj o utrošku sredstava sa pratećom dokumentacijom kojom se dokazuje da su sredstva utrošena za svrhu za koju su i dodijeljena.

Napominjemo da je dostava izvještaja o utrošku sredstava jedan od glavnih uslova za prihvatanje prijava na javne pozive koji će Služba objaviti u 2023. godini.

Izvještaje treba dostaviti poštom na protokol Grada Zenica i na e-mail adrese: dino.dogan@zenica.ba (sport) i amra.haracic@zenica.ba (mladi, kultura i obrazovanje).