U osnovnim školama u FBiH upisano 3.338 učenika manje

FOTO: google.com

U Federaciji BiH u redovne osnovne škole i škole za djecu sa posebnim potrebama u školskoj 2022/2023 godini upisano je 169.775 što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 2,0 posto odnosno za 3.438 učenika.

Udio učenica u ukupnom broju učenika iznosi 48,7 posto.

Posmatrano po kantonima, najveći broj upisanih učenika je u Kantonu Sarajevo (22,4 posto) i Tuzlanskom kantonu (20,6 posto), dok je najmanji broj upisanih učenika u Posavskom (0,9 posto) i Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde (1,2 posto), podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Podaci za osnovno obrazovanje (redovno i osnovne škole sa posebnim potrebama) i dopunsko obrazovanje (osnovne muzičke i baletske škole) rezultat su redovnog godišnjeg istraživanja koje je provedeno u školskoj 2022./2023. godini, prikupljeni do 25. septembra.

U statistici obrazovanja jedinica posmatranja je svaka redovna osnovna škola koja radi, svaka osnovna škola sa posebnim potrebama, kao i svako odjeljenje/odjel, koje je formirano pri redovnoj školi, kao i osnovno muzičko obrazovanje, koje priprema djecu za nastavak školovanja u srednjim umjetničkim školama.

Osnovno obrazovanje traje devet godina i obavezno je za svu djecu od šeste ili sedme do petnaeste godine života.

Cilj osnovnog obrazovanja je sticanje općeg znanja, a ostvaruje se prema jedinstvenom nastavnom programu.

Prelazak na devetogodišnje osnovno obrazovanje u Federaciji BiH počeo je od školske 2004./2005. godine i povezan je sa promjenama u strukturi osnovnog odgoja i obrazovanja.