U Mješovitoj srednjoj školi prezentirana kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“

Danas je u prostorijama Mješovite srednje škole prezentovana kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“ koja je realizovana na inicijativu učenice škole Ajne Halilović.

“Gledajući okruženje u kojem živim te položaj žena odlučila sam se realizovati svoju ideju u školi koju pohađam. Nakon što sam dobila podršku Uprave škole pomoć smo zatražili od Pedagoškog zavoda i GIZ-a BiH. Uz njihovu pomoć u proteklih 16 dana realizovali smo 18 radionica „I ja imam dušu“ na časovima odjeljenske zajednice a cilj je prevencija i buđenje svijesti o rodno zasnovanom nasilju”, kazala je Ajna. Nakon održane prezentacije u holu škole gosti i učenici su ispisivali poruke ohrabrenja ženama žrtvama nasilja. Događaj su podržale i članice Centra za pravnu pomoć ženama koje su srednjoškolcima održale predavanje na temu nasilja. Događaj je realizovan u okviru projekta: „Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi GIZ BiH u ime Vlade Švicarske i Savezne Republike Njemačke.(B.D.)