Seminar za direktore osnovnih i srednjih škola

Pedagoški zavod Zenica, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, danas u Zenici organizuje seminar za direktore osnovnih i srednjih škola sa prostora ZDK.

Tema ovog skupa su: kurikularne reforme u osnovnim, srednjim školama i gimnazijama i reforme srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, a namjera je osavremeniti nastavne planove i programe.

“Za osnovne škole i gimnazije mi smo dosad završili kurikularnu reformu, ukupno 53 kurikuluma, na kojima je radilo preko 100 stručnjaka i 50 recenzenata, a uz pomoć GIZ-a počinjemo reformisati i srednje stručne i tehničke škole, za šta smo završili metodološki okvir,dok ćemo danas sa direktorima dogovoriti dinamiku, kojom ćemo raditi i do marta planiramo pripremiti nastavni plan i program za jednu  tehničku i jednu stručnu školu, a sva dinamika radiće se u skladu sa trogodišnjim planom Pedagoškog zavoda ZDK raditi,, navodi direktorica Aida Salkić.

“Reforme za osnovno i srednje obrazovanje urađene su u skladu sa zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa, koje je donijela Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, a bit svega je ishod učenja, jer želimo nastavne planove i programe za srednje stručne škole i tehničke uskladiti sa tržištem rada, te da zajedno sa školama, privrednim komorama, stručnjacima iz BiH, a uz pomoć GIZ-a uradimo i reformu tih škola”, pojašnjava Aida Salkić, direktorica Pedagoškog zavoda ZDK.

“Drago nam je da smo uspjeli podržati napore ovog Zavoda kao i resornog Ministarstva ZDK u protekle dvije godine u dizajniranju i vođenju procesa reforme nastavnih planova i programa zahvaljujući finansiranju naših partnera iz Norveške i Italijanske ambasade, a škole u ZDK sada konačno imaju nastavne planove i programe sa jasno definisanim ishodima učenja za svaki nastavni predmet i svaki razred, stavljajući učenike u centar nastavnog procesa, što je značajna prekretnica ka kvalitetnijem obrazovanju za svu djecu u ZDK i bilo nam je drago biti partner vlastima u obrazovanju na ovom naporu”,  ističe Alen Ćosić, OSCE službenik za obrazovanje. (V.J.)