Džananović: Historijski značaj 25. novembra za BiH je ogroman

Sutrašnji Dan državnosti BiH, 25. novembar, jedan je od najvažnijih datuma u istoriji naše države, kada je prije 79 godina na Prvom zasijedanju ZAVNOBIH-a donesena odluka o obnovi državnosti BiH i kada su potvrđene njene istorijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne.

-Istorijski značaj ovog datuma je ogroman, ali izdvajam dvije najvažnije tekovine Prvog zasijedanja ZAVNOBIH-a, a to je konstituisanje moderne državnosti BiH, koja je oživjela u svojim istorijskim granicama, stičući tako uslove da tada postane ravnopravni član jugoslevnske zajednice naroda i država, a osim toga na ovaj dan je potvrđeno i učešće građana i naroda BiH na strani antifašističkih snaga, a ne na strani fašista, nacista i njihovih saradnika, navodi docent doktor Mirza Džananović, doktor historijskih nauka i profesor na Filozofskom fakultetu zeničkog Univerziteta.

-Time su BiH i njeni građani dobili i pravno, ali i moralno pravo da postanu ravnopravni članovi nove svjetske zajednice demokratskih, antifašističkih vrijednosti, ističe doktor historijskih nauka, Mirza Džananović. (V.J.)