ZDK pionir u donošenju nove reforme za djecu sa teškoćama u razoju

U Zenici je u toku edukativna obuka za više od 170 koordinatora iz sektora obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, a na temu reforme sistema procjene i upućivanja djece sa teškoćama u razvoju u ZDK.

Zeničko-dobojski kanton je zajedno sa Hercegovačko-neratvanskim jedan od pionira ove reforme u BiH, koja podrazumijeva napuštanje tradicionalnog načina procjene djece sa teškoćama u razvoju kroz kategorizaciju zasnovanu na medicinskoj dijagnozi, te se zasniva na funkcionalnoj procjeni djeteta i njegovih sposobnosti, ali i osnaživanja čitave porodice, što je u skladu sa praksama razvijenih zemalja svijeta.

„Od sljedeće godine će započeti sa radom stručno tijelo za procjenu praćenje i upućivanje djece sa teškoćama u razvoju u kojem će biti četiri člana za područje ZDK, koji će biti zaduženi za prikupljanje mišljenja iz nadležnih ustanova, i na taj način praviti  lične i usmjerene planove za djecu sa teškoćama i invaliditetom“, ističe Amila Herceg Hodžić, članica radne grupe ispred Pedagoškog zavoda ZDK

Cilj je prije svega, naglašava Herceg Hodžić, roditeljima djece sa teškoćama u razvoju od samoga početka pružiti podršku razumjevši njihove potrebe, kako bi im sistem napokon adekvatno odgovorio

Sve teže je odgojiti dijete sa teškoćama u razvoju i pružiti mu sve ono neophodno za budućnost. Svjesna je toga i struka i okolina, a porodice ove djece ponajviše. Svjedokom svakodnevne borbe kako sa bolešću sa bliskim članom porodice, tako i sistemom je Selvendin Dedić, koji je ujedno i jedan od članova radne grupe na donošenju ove reforme.

„Mi do sada smo imali situacije da se procjenjivalo šta dijete ne može, međutim po novoj reformi će se procjenjivati šta dijete može, odnosno preostala sposobnost djeteta, što je nama roditeljima jako bitno“, kaže Dedić, direktor Udruženja Dlan i član radne grupe.

U odnosu na dosadašnje funkcionisanje komisije za procjenu doći će do velikih promjena, a istaknuto je da će doći do upisivanja u registaer djece sa teškoćama, te će svi akteri u životu djeteta od svih ustanova i sistema imati obavezu dostaviti svoje odgovore na pitanja formirane komisije, kako bi se moglo donijeti konačno mišljenje i plan kako bi dijete dobilo maksimalnu podršku i bilo zajedno sa porodicom osnaženo i uključeno u društvo.

Reformu koja bi trebala zaživjeti početkom naredne godine koordinira Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvom zdravstva ovoga kantona, a u partnerstvu i finansijskom potporom od strane UNICEF-a BiH.  (M.H.)