Više od 2,5 miliona KM za uvezivanje radnog staža 188 radnika

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela dvije odluke kojim je za 188 radnika odobrila sredstava u ukupnom iznosu od 2.551.223,23 KM iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH za uvezivanje radnog staža.

Prvom odlukom, u iznosu od 1.559.930,68 KM, obuhvaćena su 103 radnika privrednih preduzeća koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.

Od toga se 296.744,43 KM odnosi na 21 radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići – u stečaju, a 299.998,90 KM za 16 radnika Zraka d.d. Sarajevo. Iznos od 97.577,06 KM namijenjen je za uplatu doprinosa za četiri radnika Granita d.d. Jablanica, dok je za 13 radnika PS Vitezit d.o.o. Vitez – u stečaju odobreno 295.297,84 KM. Za 16 radnika KTK Visoko d.d. Visoko – u stečaju predviđeno je za ove namjene 142.742,57 KM, te za 16 radnika Binasa d.d. Bugojno iznos od 144.779,62 KM. Također, bit će uplaćeno i 282.790,26 KM za 17 radnika BNT – Tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik.

Druga odluka odnosi se na odobravanje 991.292,55 KM za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja 85 radnika privatnih preduzeća i poduzetnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a radni staž im nije uplaćen.

Od ukupnog iznosa, 336.464,72 KM je za uplatu doprinosa za 23 radnika Aluminija d.d. Mostar, a 37.326,48 KM za 14 radnika Krivaje mobel d.o.o. Zavidovići – u stečaju.

S daljnjih 17.384,53 KM trebaju biti uplaćeni doprinosi za PIO za dva radnika Hidrotehnike d.o.o. Kladanj – u stečaju, a 358.202,30 KM za 28 radnika Fortune d.d. Gračanica – u stečaju.

Za devet radnika Olimpa d.d. Gračanica odobreno je 141.584,95 KM, a za također devet radnika Metalno d.d. Zenica – u stečaju 100.329,57 KM.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima obuhvaćenim u obje odluke sklopiti ugovori o dodjeli dijela grant sredstava, s definisanim pravima i obavezama ugovornih strana.

Nakon zaključenja ugovora, a u skladu sa dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva će biti uplaćena na račun Federalnog zavoda PIO. Uplate će biti sukcesivne, onako kako korisnici budu dostavljali pisani dokaz od Federalnog zavoda PIO, da radnici za koje su tražena sredstva, mogu ostvariti pravo na penziju uplatom nedostajućih (odobrenih) sredstava.

Porezna uprava FBiH zadužena je da, u okviru svojih nadležnosti, nakon uplate doprinosa, izvrši njihovo preknjiženje sa ID broja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na ID brojeve korisnika iz ovih odluka.

Za realizaciju odluka zaduženi su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije te finansija, kao i Federalni zavod PIO i Porezna uprava FBiH.  (fbihvlada.gov.ba)