Unapređenje saradnje između omladinskih i udruženja koja rade sa mladima

Povodom Međunarodnog dana tolerancije, Koalicija za borbu protiv mržnje iz Zenice „Positive Tolerance“ u saradnji sa Centrom za mlade Zenica, Komisijom za pitanja mladih Gradskog vijeća Zenica i Misijom  OSCE-a u BiH organizovali su danas potpisivanje Zajedničke izjave omladinskih i udruženja, koja rade sa mladima.

Cilj ovog dokumenta, na koji je svoj potpis danas stavilo desetak potpisnika, je unaprijediti saradnju između omladinskih i udruženja, koja rade sa mladima, na prostoru Grada Zenice, te homogenizovati njihov rad, kako bi napravili jedan zajednički front, koji će se boriti za prava mladih u ovom gradu, a kroz instituciju Vijeća mladih Grada Zenice, čiju je uspostavu naša Komisija planirala kao jedan od važnih strateških ciljeva, navodi Kenan Alispahić, predsjednik Komisije za pitanje mladih Grada Zenice.

-Namjera nam je bila prepoznati aktivne organizacije mladih na našem prostoru, koje će kasnije uzeti učešća u Vijeću mladih Grada Zenica, koje je neaktivno skoro 10 godina u ovome gradu, te implementirati politike, kako bi poboljšali status mladih u ovom gradu, ističe Kenan Alispahić, predsjednik Komisije za pitanje mladih Grada Zenice.    (V.J.)