Tematska konferencija:”Inkluzivno obrazovanje,realno ili potrebno”

„Inkluzivno obrazovanje, realno ili potrebno“ naziv je danas održane tematske konferencije, koju je  organizovala Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom ZDK uz  podršku kantonalnog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Naša zemlja je još 2010. godine potpisala UN-ovu Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, koja između ostalog garantuje i djeci sa invaliditetom jednako pravo na obrazovanje, što podrazumijev ainkluzivno obrazovanje, odnosno ukljčivanje djece u redovan obrazovni proces.

-Nažalost do danas taj inkluzivni sistem obrazovanja kod nas još uvijek nije do kraja zaživio, a mi još od 2013. godine uporno pokušavamo da na prostoru ZDK izmijenimo pedagoške standarde, obzirom da oni uopšte ne poznaju poziciju asistenta u nastavi, bez kojih djeca sa invaliditetom ne mogu pohađati redovnu školu, ističe Amela Šekić, članica UO Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom ZDK.

– Uz ovo prisutan je i problem pristupačnosti škola, zbog arhitektonskih barijera, na čemu se dosad radilo nešto, ali nedovoljno, a i određeni broj asistenata se zapošljavao preko ministarstava, ali mi insistiramo da se sve to rješava sistemski, da se za to opredijele budžetska sredstva, te da imamo konkretan plan, naglasila je  Amela Šekić, članica UO Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom ZDK.

U cilju iznalaženja rješavanja ovih problema je i organizovana današnja tematska konferencija zajedno sa predstavnicima kantonalnih ministarstava obrazovanja, zdravstva, rada i socijalne politike, te prostornog uređenja, ali i direktorima škola, te predstavnicima Pedagoškog zavoda ZDK.   (V.J.)