Osigurana sredstva za isplatu invalidnina za oktobar

Federalno ministarstvo finansija je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za oktobar 2022. godine, u ukupnom iznosu od 28.526.416,90 KM.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina – tuđa njega i pomoć i invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od 13.402.871,21  KM.

Nalozi za isplatu invalidnina tim kategorijama su upućeni bankama, saopćeno je iz Ministarstva finansija FBiH.