Grad Zenica učestvovao na međunarodnoj konferenciji „Zeleni gradovi“

FOTO: zenica.ba

U Beču je u periodu od 20. do 21. oktobra, održana međunarodna konferencija “Zeleni gradovi (Green Cities Annual Conference)” Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a koja je posvećena sigurnosti, održivim investicijama i rodnoj politici.

Konferencija se ove godine bavila novim trendovima u finansiranju gradova sa fokusom na zelene površine, održivost i zaštitu klime, kao i na ulogu koju gradovi i privatni sektor imaju u ostvarivanju energetske otpornosti.

Učesnici su diskutovali o tome kako se najbolje uhvatiti u koštac s urbanim izazovima i osigurati bolju, održiviju i otporniju budućnost za gradove i stanovništvo.

Na konferenciji je učestvovalo više od 170 predstavnika iz 30 država, a Grad Zenicu je na ovoj konferenciji predstavljala Jakuta Imširović, šefica Sektora za ekologiju i komunalne poslove.

Jakuta Imširović je za svoj dosadašnji rad na poboljšanju kvaliteta okoliša, te educiranju predstavnika drugih gradova u mreži u oblastima energetske efikasnosti, “pametnih” rješenja, energetske otpornosti, rješenja zasnovanih na prirodi i “zelene” mobilnosti nagrađena diplomom i titulom EBRD “zelenog oficira”.

Podsjećamo da je Grad Zenica prvi grad u Bosni i Hercegovini, a jedan od prvih osam gradova od sadašnje mreže koju čini preko 50 gradova uspješno finalizirao i usvojio Akcioni plan za zelene gradove, te osigurao finansiranje za više projekata koje su internacionalni stručnjaci, zajedno sa interesnim skupinama, identifikovali kao prioritetne.

Učešće Grada Zenica na ovakvim događajima ne samo da pokazuje da projekti koje realiziramo nimalo ne zaostaju za svjetskim trendovima u ovim oblastima, nego i da smo na svjetskom nivou priznati za aktivnosti koje provodimo“, naglasila je Imširović.

zenica.ba